Αύξηση της επιχειρηματικότητας στη χώρα της Βουλγαρίας

Αύξηση της επιχειρηματικότητας στη χώρα της Βουλγαρίας

  • Μαΐου 2018
  • Posted By admin
  • 0 Comments

Η Βουλγαρία είναι μια χώρα που ενθαρρύνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες δίνοντας πολλά κίνητρα στις επιχειρήσεις. Μπορείτε να έχετε εταιρείες σε διαφορετικές χώρες με τρόπο νόμιμο χωρίς να παρανομείτε ή να κάνετε κάποια φορολογική παράβαση.

Η σύσταση μιας βουλγάρικης εταιρείας είναι απλή και δεν απαιτεί ιδιαίτερο χρόνο και έχει επίσης χαμηλό κόστος.

Τα δεδομένα που ισχύουν τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο είναι λίγο πολύ σε όλους μας γνωστά. Επιχειρήσεις κλείνουν κάθε μέρα και οι υπόλοιπες αναζητούν λύσεις για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν αναζητώντας διέξοδο σε άλλες χώρες. Η εξαιρετικά μεγάλη φορολογία που υφίστανται οι ελληνικές επιχειρήσεις, το μεγάλο κόστος των ασφαλιστικών εισφορών, οι τραπεζικοί περιορισμοί που υπάρχουν λόγω των capital controls είναι κάποιοι μόνο από τους λόγους για τους οποίους πλήθος επιχειρήσεων καταφεύγουν στη σύσταση εταιρειών στη χώρα της Βουλγαρίας. Το ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυσης εταιρείας στη Βουλγαρία είναι 1€. Ένα συμβολικό ποσό που ορίστηκε για τη σύσταση μιας βουλγάρικης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης.

Τα τελευταία χρόνια στη Βουλγαρία έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα τόσο η χρήση των πιστωτικών καρτών, όσο και η υπηρεσίες που προσφέρει το ebanking. Η Βουλγαρία και η Ελλάδα έχουν συνάψει συμφωνία με σκοπό την αποφυγή της διπλής φορολόγησης των επιχειρήσεων. Η Βουλγαρία από το 2007 είναι επίσημα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης γεγονός που μπορεί και εξασφαλίζει την ελεύθερη διακίνηση των εμπορευμάτων και των συναλλαγών της με βάση πάντα τις κοινοτικές οδηγίες και τα πρότυπα της Ε.Ε.

Ένας Έλληνας πολίτης μπορεί να συστήσει μια νόμιμη εταιρεία σε όποια χώρα επιθυμεί, κάνοντας χρήση των ευνοϊκών όρων και της ευεργετικής φορολογίας και όλων των υπόλοιπων πλεονεκτημάτων που προσφέρει η Βουλγαρία. Με βάση το γεγονός ότι η Βουλγαρία αποτελεί ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι βουλγάρικες εταιρείες είναι νόμιμες και όχι off shore όπως εσκεμμένα αφήνουν κάποιοι να εννοείται.

Ο στόχος όλων των επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι η εξέλιξη και η εκμετάλλευση των ευκαιριών που μπορεί να παρουσιάζονται.

Comments