ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

  • Νοεμβρίου 2016
  • Posted By admin
  • 0 Comments

Η Κύπρος είναι μια χώρα που παρέχει ασφάλεια, εξαιρετική ποιότητα ζωής και καλές επενδυτικές και επιχειρηματικές προοπτικές. Το βιοτικό και το μορφωτικό επίπεδο, όπως και τα πολύ χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας είναι αξιοζήλευτα. Επιπλέον, ο επαγγελματισμός και φιλοξενία των Κυπρίων είναι εξίσου σημαντικά. Επιπρόσθετο πλεονέκτημα είναι η πλεονεκτική γεωγραφική θέση του νησιού που διευκολύνει τους αντιπροσώπους των εταιρειών να ταξιδεύουν άνετα στη Μέση Ανατολή, στη Δύση και στην Αφρική. Επενδύσεις υλοποιούνται σε πολλούς τομείς της κυπριακής οικονομίας, όπως της ενέργειας, του τουρισμού, των υποδομών και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Η δημιουργία ενός σταθερού, ασφαλούς και ευνοϊκού οικονομικού περιβάλλοντος για επενδυτική και επιχειρηματική δραστηριότητα αποτελεί πρωταρχικός στόχος του κράτους, καθώς αυτές συνεισφέρουν στην εισαγωγή τεχνογνωσίας, υψηλών τεχνολογιών και διεύρυνση των εξαγωγών και πολλαπλασιάζουν αυτούς που αποζητούν να κάνουν Έναρξη Κυπριακής Εταιρείας. Η Κύπρος θεωρείται ότι είναι ένα κύριο επιχειρηματικό κέντρο και υπάρχει έκδηλο αυξημένο ενδιαφέρον από ξένους να επενδύσουν στη χώρα. Παρέχει πλεονεκτήματα και προνόμια σε ξένους επιχειρηματίες και επενδυτές που επιθυμούν να δημιουργήσουν μια βάση στο νησί από την οποία να μπορούν να διεξάγουν τις δραστηριότητες τους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Κύπρου είναι τα κράτη μέλη της ΕΕ, και ιδιαίτερα η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Ρωσία. Η Κύπρος προσφέρει την δυνατότητα εγγραφής μιας διεθνής Εταιρείας. Προς ενίσχυση της εισαγωγής ξένων επενδύσεων λειτουργεί Κέντρο Εξυπηρέτησης Ξένων Επενδυτών, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Το Κέντρο αποτελεί την κεντρική υπηρεσία πληροφόρησης, υποστήριξης και εξυπηρέτησης των ξένων επενδυτών καθώς πλέον είναι πολύ απλό κανείς να κάνει ένα άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο.

Επίσης, στην προσπάθειά της να διευκολύνει, να επιταχύνει και να απλοποιήσει τη διαδικασία ίδρυσης μίας επιχείρησης και να μειώσει τη γραφειοκρατία, η Κυβέρνηση έχει δημιουργήσει Υπηρεσία Μονοθυριδικής Πρόσβασης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, τόσο για τις επιτόπιες όσο και για τις ξένες εταιρείες, η οποία έχει αναβαθμιστεί και λειτουργεί ως ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης.

Comments