Τι είναι η ηλεκτρονική τιμολόγηση και πώς λειτουργεί;

Τι είναι η ηλεκτρονική τιμολόγηση και πώς λειτουργεί;

  • Ιανουαρίου 2017
  • Posted By admin
  • 0 Comments

Στη σημερινή εποχή με τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνει ο ελληνικός επιχειρηματικός κόσμος, η μείωση του κόστους λειτουργίας μιας επιχείρησης είναι αναγκαία συνθήκη για τη βιωσιμότητά της. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση και αποστολή των τιμολογίων και αποδείξεων της εταιρείας σας, θα μπορέσει να βοηθήσει στην εξοικονόμηση χρόνου και συγχρόνως στην σημαντική μείωση του κόστους αποστολής των παραστατικών. Θα αυτοματοποιηθούν καθημερινές και επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, σε σχέση με τις παλαιότερες, οι οποίες ήταν πιο χρονοβόρες και δαπανηρές (όπως η χάρτινη έκδοση των παραστατικών), πάντα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και φορολογία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αντίστοιχη νομοθεσία που αφορά την ηλεκτρονική τιμολόγηση έχει θεσπιστεί από το ελληνικό κράτος εδώ και αρκετά χρόνια. Σύμφωνα με τον KΦAΣ ηλεκτρονικό τιμολόγιο θεωρείται το τιμολόγιο που περιέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες, με βάση το συγκεκριμένο νόμο και εκδίδεται και λαμβάνεται σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή.

Είναι πολλές οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα που ήδη την εφαρμόζουν και απολαμβάνουν πλήθος από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, όπως είναι η μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη διαδικασία τιμολόγησης και η συνολική μείωση των λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων.

Μια εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποσκοπεί στην κατάργηση των χάρτινων παραστατικών και στην αυτοματοποιημένη, ασφαλή και γρήγορη αποστολή και παραλαβή τους με ηλεκτρονικό τρόπο. Είναι ένα σύγχρονο, εύχρηστο και πάνω απ΄όλα αξιόπιστο πρόγραμμα μηχανογράφησης. Τα τιμολόγια εκδίδονται και αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή και στη συνέχεια αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους πελάτες.

Κάποια από τα οφέλη που θα προκύψουν για την επιχείρηση σας από τη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αναφέρονται παρακάτω:

  • Εξοικονόμηση χρόνου για τις επιχειρήσεις, κερδίζοντας χρόνο από τα τηλεφωνήματα για την επιβεβαίωση παραλαβής τιμολογίων

  • Περιβάλλον πολύ φιλικό και ευκολόχρηστο, απλό και λιτό στη χρήση και γρήγορο στην εγκατάσταση του

  • Μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και εφαρμογή οικολογικών πρακτικών από την επιχείρηση

  • Δημιουργία πλήρους ιστορικού των συναλλαγών με τους πελάτες, πότε και από ποιόν στάλθηκε το κάθε παραστατικό και προς ποιον

  • Πλήρης συμβατότητα με το φορολογικό πλαίσιο και τον Κ.Β.Σ. (Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων) και τις αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  • Δημιουργία βάσης δεδομένων, όπου όλες οι πληροφορίες για τον κάθε πελάτη θα είναι αποθηκευμένες και θα μπορούν να προστεθούν όταν δημιουργείτε ένα νέο παραστατικό

  • Δυνατότητα δημιουργίας παραστατικών και εκτυπώσεων που θα βελτιώσουν την εικόνα της επιχείρησής σας, προσδίδοντάς της κύρος

Αποτελεί ένα μοναδικό σύγχρονο τεχνολογικά εργαλείο στα χέρια των επιχειρήσεων, το οποίο έχει διαμορφωθεί με σκοπό να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την εικόνα και την απόδοση τους.

Comments